Jogi nyilatkozat

A Király-Szerszám Kft. tájékoztatja Önt, hogy weboldalainak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

A Király-Szerszám Kft. weboldalai, illetve annak minden tartalmi eleme, bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a Király-Szerszám Kft. tulajdonosa jogosult.

A Király-Szerszám Kft. tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a cég weboldala tartalmának egészét, vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni vagy tárolni az eredeti oldalra történő, jól látható hivatkozás elhelyezése vagy feltüntetése nélkül.
A Király-Szerszám Kft. azonban hozzájárul ahhoz, hogy - saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében - Ön ezen oldalak tartalmát vagy kivonatait számítógépen, egyéb elektronikus adathordozóján tárolja, vagy kinyomtassa.

A Király-Szerszám Kft. weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak és összeállítottak szerint, változtatás nélkül értendő.
Mindezek mellett előfordulhat, hogy a weboldalakon a Király-Szerszám Kft. akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a Király-Szerszám Kft. semmilyen felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldal pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására, vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok tekintetében, bár folyamatosan felügyeli azokat és törekszik a weboldalon megjelenő tartalmak aktualizálására és pontosságára.

A Király-Szerszám Kft. fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse.
A Király-Szerszám Kft. nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos, vagy hibamentes lesz. A honlap, ill. az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatára alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Király-Szerszám Kft. kifejezetten kizárja.

A Király-Szerszám Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Király-Szerszám Kft. weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

A Király-Szerszám Kft. egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

A személyes adatok védelme

A Király-Szerszám Kft. bármely, a weboldalai használata során tudomására jutott személyes adata személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Király-Szerszám Kft. részére, úgy hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Király-Szerszám Kft. az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje.

A Király-Szerszám Kft. az Ön által megadott adatokat és információkat alapvetően, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

  • piackutatás, piaci elemzés,
  • vevői szokások elemzése,
  • látogatottsági statisztikák összeállítása,
  • ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása,
  • tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,
  • tájékoztatás nyújtása különböző akciókról,
  • vevői reklamációk intézése,
  • megrendelések intézése.

A Király-Szerszám Kft. - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira a Király-Szerszám Kft-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezel. Az üzleti titokként kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

A Király-Szerszám Kft. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Király-Szerszám Kft. honlapjáról más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Király-Szerszám Kft. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az érintett oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Megértését köszönjük.