ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

A weboldalunkon való regisztráció kizárólag az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásával jöhet létre.  Amennyiben nem járul hozzá adatai kezeléséhez, akkor rendelést leadni, vásárolni kizárólag személyesen tud gyáli telephelyünkön

 

A Király Szerszám Kft. az Ön által megadott adatokat kizárólag az ön rendelésnek teljesítése, illetve amennyiben kéri, hírlevelek küldése céljából használja, és a teljesítéshez- illetve jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve azon adatfeldolgozókat, akik részére meghatározott adatok a Király Szerszám Kft és Ön közti szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükségesek (pl. futárszolgálat). Az adatkezelő (meglévő és leendő) és az adatfeldolgozó között kötendő, illetve megkötött szerződésnek tartalmaznia kell az adatkezelésre vonatkozó szabályokat (kezelendő adatok, adatfeldolgozás mibenléte, felhatalmazás, felelősségi szabályok) Adatfeldolgozónál titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat. Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket. Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit. Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.

A „sütik” használata

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: www.kiralyszerszam.hu

Google Adwords cookie 

Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketing listához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: 

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Remarketing cookiek-k: 

A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: 

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: 

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Munkamenet cookie: 

Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Utoljára megtekintett termék cookie: 

Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

Ajánlott termékek cookie: 

Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

Cookie elfogadás cookie: 

Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosár cookie:

A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Intelligens ajánlat cookie:

 Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

Facebook pixel (Facebook cookie) 

A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

§  Internet Explorer: 

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

§  Firefox:  

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

§  Mozilla: 

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

§  Safari: 

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

§  Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647

AZ adatkezelő:

-          Cégnév: Király Szerszám Kft

-          Székhely: 2360 Gyál , Bánki Donát u 20

-          Képviseli: Varga László 

-          Adószám: 13521107-2-13

-          Elérhetőségek:

[email protected]

www.kiralyszerszam.hu

tel.: 0629-746 740 / fax:  0629-746 740

 

Az adatkezelésről

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó, elérhetőségi adat, online azonosító, egyéb azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Társaságunk tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

 

A Király-Szerszám Kft. (továbbiakban, mint Adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit betartása érdekében az alábbi tájékoztatóban informálja ügyfeleit

 

-          az általa kezelt személyes adatok köréről, kezelésükről,

-          az adatkezelés céljáról,

-          az Adatkezelőnél alkalmazott adatkezeléssel kapcsolatos gyakorlatról,

-           a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről,

-          és a joggyakorlás módjáról

 

Az adatkezelés körében kezelt adatok

-          regisztrációhoz szükséges adatok

-          fizetési teljesítéshez szükséges adatok

-          számlakiállításhoz szükséges adatok (ÁFA törvény által szabályozott)

-          kapcsolattartáshoz szükséges adatok

(ügyfél név és címadatai, adószáma, telefon és faxszáma, e-mail címe, kapcsolattartó személye és elérhetősége, bankszámlaszám...)

 

Az adatkezelés elmaradása esetén az ügyfél nem tud vásárolni.

 

Király Szerszám Kft. – igénybe vett adatfeldolgozók:

-          Vision Üzleti Megoldások Kft és VS Fejlesztési Stúdió Kft

1149 Budapest, Pósa Lajos u 511149 Budapest, Pósa Lajos u 51vállalatirányítási rendszervállalatirányítási rendszer

-          Volán Elektronika Zrt

1113 Budapest, Karolina út 65

bér-munkaügy nyilvántartó, elszámoló rendszer

-          Express One Kft

1239 Budapest, Európa út 12

futárszolgálat

-          M-T Munkaügyi Tanácsadó Kft

2600 Vác, Köztársaság út 5

munkavédelmi, tűzvédelmi tanácsadás

-          Dr. Bognár Erzsébet és tsa Bt.

2360 Gyál, József Attila u. 1

üzemorvosi szolgáltatás

-          Kovács Richárd ev.

4741 Jánkmajtis, Honvéd u 25

webfejlesztő szolgáltatás

-          Magyar Posta

1138 Budapest, Dunavirág u 2-6

postai szolgáltatás, normál és DM anyagok kiküldése

-          Pénzügyi szolgáltatók a bankkártyás fizetés lebonyolításához

-          Ecopartners Kft

1102 Budapest, Kőrösi Csoma S. u 2 4/43

könyvvizsgálati szolgáltatás

 

Adatvédelmi kérelmek  kezelése

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a  2360 Gyál, Bánki Donát u 20 címre, vagy elektronikusan a  [email protected] küldheti, melyet adatvédelmi tisztviselőnk részére haladéktalanul megküldünk, és melyre válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

 

 

Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:

Adatkezelési célok:

Az  internetes webáruházon keresztüli termékértékesítési tevékenység nyújtásához kapcsolódóan, a teljesítés érdekében ( regisztráció, rendelés leadás, vásárlás, fizetés, kommunikáció), mint jogos érdek, jogi kötelezettség teljesítése, valamint ügyfélkapcsolat fenntartása, hírlevelek közvetítése  céljából kezeljük ügyfeleink adatait

 

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása

GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges

GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges

 

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:

·         marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. - Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

·kapcsolattartás: jogalap (a partnerek kapcsolattartóinak adatai esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság·szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont- on - line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

·         biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkáltatói jogos érdek.

·a számviteli és adójogszabályoknak megfelelően, GDPR 6. cikk. (1) bekezdés c) pont-számla kiállítása

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:

-       beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket

-       beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait

-       szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés 

-       tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről

 

Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén)

 

Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell. (Direkt marketingbe tartoznak azok a reklámok, amelyek közvetlenül keresik meg potenciális ügyfeleiket. Ez történhet elektronikus úton, telefonhívással, postán keresztül stb.

 

Minden egyes módszerre speciális szabályok is érvényesek.

 

Az adatkezelés időtartama:

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük.

A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

 

Érintetti jogok:

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. 1.hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);2.amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;3.törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén); 4.az adat kezelésének korlátozása;5.a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;6.személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása; 7.bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy8.tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

Adatvédelmi incidens:

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

-       Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

-       Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

-       Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

 

 

Jogorvoslati tájékoztatás:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: [email protected]). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek. 

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________

Varga László

adatkezelő képviselője

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek: a Király Szerszám Kft. adatkezelés szabályzata alapján

  1. Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez (3.melléklet)
  2. Hozzájárulás jogi személy képviselő személyes adatai kezeléséhez (11.melléklet)
  3. Tájékoztató- ügyféladatok kezeléséről (10.melléklet)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

Adatkezelő a következő előzetes tájékoztatást adta meg részemre személyes adataim kezelésével összefüggésben:

-          a Társaság fentiekben megjelölt célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett.

-          a cél szerinti megkereséshez érintett egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja,

-          a hozzájárulások megtehetők bármely írásos formában (jelen nyilatkozat, e-mail, levél, weboldalon hozzájárulás jelölésével)

-          a törzsadatokban eszerint kezelendők a személyes adatok.

-          a partner törlésekor a kapcsolattartó személye is törlendő adat

-          az adatkezeléssel érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság személyes adatait a fentiekben megjelölt célból kezelje.

-          a személyes adatok címzettjeinek kategóriái (akik megismerheti az adatokat): a Társaság vezetője, az ügyfélszolgálati, marketing és értékesítési feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók, a vállalkozás adatfeldolgozói.

-          az adatkezelés helye: a Társaság székhelye.

-          az adatkezelés időtartama: a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásáig, kapcsolattartó esetében a szerződés hatálya alatt.

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI [1]

  1. szerződésben foglalt   kötelezettségek teljesítése (egyéb, megbízási szerződésekkel érintett természetes személyek köre…)
  2. jogok érvényesítése, az ügyfél, azonosítása, (pl. garancia kezelés...)
  3. az Ügyféllel való kapcsolattartás, kommunikáció érdekében az Adatkezelő postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön, piackutatás céljából akár írásban, akár személyesen, vagy telefonon kapcsolatba lépjen (pl. katalógus, hírlevél, kérdőív…)

 

Tudomásul veszem, hogy jogomban áll kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataimhoz való hozzáférést, személyes adataim helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, jogom van az adathordozhatósághoz, hozzájárulásom időbeli határ nélküli visszavonásához, illetőleg panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Bővebb tájékoztatás található az Adatkezelő honlapján, vagy a székhelyén elérhető adatkezelési tájékoztatóban.

 

 

 

ADATKEZELŐ:

Király Szerszám Kft,

2360 Gyál, Bánki Donát u 20

képviseli: Varga László

AZ ADATKEZELŐ HONLAPJA:

www.kiralyszerszam.hu

 

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az érintett hozzájárulása

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

A Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

Az üzleti kapcsolat fennállása alatt, vagy jelen hozzájárulás visszavonásáig, az 1-2 pont tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályi elévülés ideje

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

Természetes személy neve

 

Címe

 

Telefonszáma

 

Mobilszáma

 

e-mail címe:

 

online azonosító (ha van):

 

Egyéb adat

 

hozzájárulok adatkezelő részére fenti személyes adataim kezeléséhez.

A Szolgáltató adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) irányadó. Az adatszolgáltatás önkéntes. További személyes adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapulhat, amelynek célja jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhet. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

                                                                                  

                                                                                               nyilatkozattevő

HOZZÁRULÓ NYILATKOZAT

JOGI SZEMÉLY SZERZŐDŐ PARTNEREK TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐINEK ELÉRHETŐSÉGI ADATAI KEZELÉSÉHEZ

AZ ÉRINTETT NEVE:

 

BEOSZTÁSA:

 

CÍME:

 

TELEFONSZÁMA:

 

E-MAIL CÍME:

 

PARTNER AZONOSÍTÓ

 

INFORMÁCIÓK:

ADATKEZELŐ:

Király Szerszám Kft, 2360 Gyál, Bánki Donát u 20

képviseli: Varga László

AZ ADATKEZELŐ HONLAPJA:

www. kiralyszerszam.hu

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az érintett hozzájárulása

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

A Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

Az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállása alatt ( a kapcsolattartói minőség megszűntét kapcsolattartó köteles adatkezelőnek írásban bejelenteni, hogy a rendszerből az adatokat törölni lehessen)

 

Adatfeldolgozói kapcsolatok: a személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek postázás, szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából a társaság vagyonvédelmi megbízottjának, karbantartás végett a rendszergazdának.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

Önnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradása nehezítheti a kapcsolattartást.

További információk a Társaság honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, személyes adataim fenti célú kezeléséhez hozzájárulok.


 

ÜGYFÉLADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ NYILVÁNTARTÁS

Adatkezelő neve:

Király-Szerszám Kft

Adatkezelő elérhetősége:

2360 Gyál, Bánki Donát u 20

Az adatkezelő képviselőjének neve:

Varga László

Az adatkezelés jogalapja:

Szerződés teljesítése.

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás az ügyféllel, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriái:

Név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám, bankszámlaszám, vállalkozói igazolvány szám, őstermelői igazolvány szám.

Az érintettek kategóriái:

Minden olyan természetes személy, aki szerződéses kapcsolatot létesít a vállalkozással

Címzettek kategóriái:

Társaság vezetője, a Társaság ügyfélszolgálati, értékesítési, könyvviteli feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.

Adattovábbítás harmadik országba:

Nem történik.

Adatkezelés időtartama:

A szerződés megszűnésétől számított 5 év

Technikai és szervezési intézkedések:

Az adatvédelmi szabályzat XIII. pontjában rögzítve.

Tájékoztató

Minden adatkezelő az adatkezelő képviselője köteles adatkezelési nyilvántartást vezetni az ellátott adatkezelési tevékenységekről. Nem kell adatkezelői nyilvántartást vezetni a 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozásoknak és szervezeteknek, kivéve, ha az adatkezelés valószínűsíthetően kockázatos az érintettek jogaira, ha az adatkezelés nem alkalmi jellegű, vagy ha az adatkezelés különleges adatokra valamint a bűnügyi adatokra is kiterjed. Rendszeres adatkezelés esetén tehát a 250 fő alatti munkavállalói létszámú vállalkozások is kötelesek adatfeldolgozói nyilvántartás vezetésére. Így a Király Szerszám Kft is kezeli a magánszemély partnerek adatait, akikkel értékesítési, beszerzési, szolgáltatási szerződéses kapcsolatba kerül. A jogalap mind a szerződésszerű teljesítés, mind -a teljesítéshez tartozóan- jogszabályi kötelezettség (számla pl.) Marketingcélú megkeresés esetében a hozzájárulás egyedi. Az adatkezelési tájékoztató mind a Király Szerszám Kft honlapján, mind a székhelyen megismerhető.


[1] A megfelelőt kérjük BEKARIKÁZNI , hiányában minden pontra értendő