ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a Király-Szerszám Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

  nagykereskedelmi üzletágának tevékenységére

 

 

Bevezető rendelkezések:

Az alábbi általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Király-Szerszám Kft. (továbbiakban: Szállító) által - nagykereskedelmi tevékenysége körében - forgalmazott termékekre vonatkozó

-  megrendelések,

- szerződések, illetve

- szállítások

lényeges és alapvető rendelkezéseit tartalmazza.

 

A Király-Szerszám Kft. nagykereskedelmi tevékenységet folytató üzletága kizárólag viszonteladókat és vállalati végfelhasználókat (továbbiakban: Vevő/ Vevők) szolgál ki.

Jelen ÁSZF a Szállító és a Vevő (továbbiakban együtt: Felek) között létrejött szerződések elválaszthatatlan részét képezi.

Amennyiben Szállító és Vevő a jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérő szerződési feltételekben állapodnak meg - különös feltételek - , úgy a konkrét, egyedi szerződésükre, illetőleg szerződéses kapcsolatukra ezen különös feltételek az irányadóak.

 

Szállító jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor egyoldalúan módosítani.

Jelen feltételek határozatlan ideig, illetve Szállító általi írásbeli visszavonásig érvényesek.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó esetleges vitás kérdéseiket Felek tárgyalás útján rendezik, amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a Dabasi Járásbíróság illetékességét kötik ki.

 

 

1. Szállító adatai:

 

Cégnév: Király-Szerszám Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Király-Szerszám Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-171444

Adószám: 13521107-2-13

Székhely: 2360 Gyál, Bánki Donát utca 20.

Webhely: www.kiralyszerszam.hu

Bankszámlaszám: MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. Kispesti Fiók 16200144-18525027-00000000

Képviseli: Varga László - önálló képviseleti joggal rendelkező - ügyvezető (vezető tisztségviselő)

 

 

2. Megrendelés:

 

Vevő a Szállítóhoz intézett megrendelését az alábbi módok valamelyikén juttathatja el:

 

- a www.kiralyszerszam.hu viszonteladói webshopon keresztül, amelyhez előzetes regisztráció és a regisztráció szállítói elfogadása szükséges

- Király-Szerszám Kft. területi képviselőjének személyesen vagy e-mailen

- Király Szerszám Kft. kereskedelmi asszisztensének telefonon vagy e-mailen

Amennyiben a megrendelés területi képviselő vagy kereskedelmi asszisztens útján történik, úgy a megrendelés teljesítése Szállító részéről kizárólag abban az esetben kötelező, amennyiben Szállító a megrendelést Vevő részére írásban visszaigazolta.

 

Szállító a területi képviselő vagy kereskedelmi asszisztens útján leadott megrendelés feldolgozását kizárólag abban az esetben kezdi meg, amennyiben a megrendelés az alábbi formai és tartalmi követelményeknek megfelel:

 • tartalmazza Vevő pontos adatait (cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, számlázási cím, szállítási cím, kapcsolattartó neve, elérhetőségei)
 • tartalmazza a megrendelt termék/ek pontos adatait (cikkszám, megrendelt mennyiség, egyéb pontosító megjegyzés)

Amennyiben a megrendelés fenti feltételeknek nem felel meg, Szállító nem köteles a megrendelés elfogadására és teljesítésére.

Vevőnek lehetősége van a megrendelésben egyéb – pl. a szállítási és pénzügyi teljesítéssel, stb. – megjegyzések, adatok megadására.

 

Szállító az általa elfogadott megrendelésről írásbeli visszaigazolást küld.

 

 

3. Minimális rendelési érték

 

A minimális rendelési érték: nettó 30.000.- Ft, azaz: Harmincezer forint. Ezen értékhatár alatti megrendeléseket Szállító sem elfogadni, sem teljesíteni nem köteles.

 

 

4. Szállítás

 

Szállító a megrendeléseket az alábbiak szerint teljesítheti:

 

- munkanapokon legkésőbb 12:00 óráig beérkezett és elfogadott megrendelés esetén a megrendelt termék/ek a következő munkanapon 9:30 órától 16:00 óráig vehető/ek át Szállító székhelyén

 

- munkanapokon legkésőbb 12:00 óráig beérkezett és elfogadott megrendelés futárszolgálat általi teljesítését Szállító a következő munkanapra vállalja abban az esetben, ha a megrendelésben szereplő valamennyi termék raktárkészletről kiszolgálható. Raktárkészleten nem lévő termék/ek megrendelése esetén a szállítás a Vevővel történő előzetes egyeztetéssel kerül meghatározásra.

Raklapos vagy egyedi méretű termékek megrendelése esetén a szállítási határidő két, három munkanap is lehet.

 

 Futárszolgálattal történő szállítás szállítási díja 100.001 Ft (nettó) érték alatt:

Csomag súlya

Szállítás díj/szállítás (nettó)

0               -

5.0 kg

984 Ft

5.01          -

10.0 kg

1 115 Ft

10.01        -

15.0 kg

1 249 Ft

15.01        -

20.0 kg

1 415 Ft

20.01        -

25.0 kg

1 581 Ft

25.01        -

30.0 kg

1 781 Ft

30.01        -

40.0 kg

2 013 Ft

40.01        -

50.0 kg

2 280 Ft

50.01        -

60.0 kg

2 579 Ft

60.01        -

70.0 kg

2 910 Ft

70.01        -

80.0 kg

3 409 Ft

80.01        -

90.0 kg

4 074 Ft

90.01        -

100.0 kg

4 988 Ft

100.01      -

110.0 kg

5 818 Ft

110.01      -

120.0 kg

6 234 Ft

120.01      -

130.0 kg

7 064 Ft

130.01      -

140.0 kg

7 896 Ft

140.1       -

 

8 311 Ft

7.690 Ft nettó egyszeri raklapos díj kerül szállításonként felszámításra a fenti díjak helyett és 100.001 Ft alatt amennyiben a rendelésen szerepel legalább egy db olyan cikk aminek a súlya önállóan meghaladja a 40.0 kg-ot.

100.001 Ft – tól (nettó) a fuvardíj szállításonként ingyenes.

 

Fenti szállítási díjak írásbeli visszavonásig érvényesek.

 

Szállító értékhatártól és a teljesítés helyszínétől függetlenül, megrendelésenként egységesen nettó 180.- Ft csomagolási díjat számít fel.

 

 

5. Visszáru

Abban az esetben, és kizárólag csak abban az esetben, amennyiben a Szállító és Vevő között létrejött szerződés visszavásárlásra vonatkozó rendelkezést tartalmaz – vagyis az eredeti Vevő jogosult a szerződésben meghatározott időn belül arra, hogy a megvásárolt terméket visszaküldheti Szállítónak – úgy előzőek alapján visszárunak minősül minden olyan - a Szállítóhoz - visszaszállításra kerülő termék

 • amelyet Szállító a készletéről értékesített Vevő részére,
 • amely nem minőségi kifogás, reklamáció miatt kerül visszaszállításra,
 • amelyet visszaszállítási igénnyel Vevő megjelölt és amelyre visszaszállítási igényét írásban bejelentette.

A visszaszállítási igény elfogadásáról – az igény összegszerűségének megjelölésével – Szállító az értékesítési vezető által jóváhagyott írásbeli visszaigazolást küld Vevőnek.

Visszaáru visszavételi feltételei:

 • Szállító árut csak újra eladható állapotban vesz vissza, amennyiben a termék és annak csomagolása ép, tiszta, a termék nem sérült, nem hiányos,
 • a pénzügyi rendezés feltétele az áru fizikális beérkezése Szállítóhoz és a megfelelő dokumentum megléte (pl. számla, visszaértékesített termék-számla, stb.)
 • amennyiben Vevőnek lejárt tartozása van Szállító felé, úgy a visszáru értéke a fennálló tartozásba beszámításra kerül.

 

 

A visszáru visszaküldéséről Vevő köteles saját költségére és veszélyére gondoskodni.

Szállító a vevői megrendelés alapján általa (Szállító által) beszerzett árut nem veszi vissza.

Visszavásárlási érték (nettó) a Szállító által kiállított számla Vevő általi pénzügyi teljesítésének (kifizetés) napjától számított

- 15 napon belül 80%

- 15-30 nap között 60%

- 31-40 nap között 50%

- a 41. naptól nincs visszavásárlás.

A visszaértékesített termékről Vevő számlát köteles kiállítani Szállító részére, a Szállítóval megállapodott fizetési kondícióval megegyezően. Készpénzes/utánvétes megállapodás esetén a Szállító által befogadott fizetési mód: átutalás 3 nap.

 

Amennyiben Vevő ezt kifejezetten kéri, Szállító a visszaértékesített terméket elhozatja Vevő címéről az alábbi díjak ellenében:

 • 1.490 Ft nettó díj ellenében időkorlát és megkötés nélkül
 • 990 Ft nettó díj ellenében, amennyiben Szállító árut szállít adott napra Vevő részére és a visszáru súlya nem haladja meg az éppen leszállított áru súlyát
 • 7.690 Ft nettó díj ellenében amennyiben a visszáru súlya meghaladja a 40 kg ot

 

 

6. Áruátvétel és mennyiségi, minőségi kifogások kezelése

 

6.1. Áruátvétel

Amennyiben a teljesítés helye Szállító székhelye, úgy az áru mennyiségi és minőségi átvétele Szállító székhelyén történik. Az áru átvételét Vevő vagy az általa meghatalmazott személy a szállítólevél aláírásával és lepecsételésével igazolja.

Amennyiben a teljesítés helye Vevő székhelye, telephelye vagy egyéb szállítási cím, akkor Vevő vagy az általa meghatalmazott személy az áru mennyiségi és minőségi átvételét az áru megérkezésekor haladéktalanul köteles elvégezni.

 

Vevő köteles az általa átvett árut az átvételkor azonnal megvizsgálni mennyiségi és minőségi szempontból.

 

6.2. Mennyiségi, minőségi kifogások kezelése

A vevői kifogásról minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Szállító székhelyén történő áruátvételnél Szállító és Vevő írnak alá. Abban az esetben, amikor az áru átvételére a Vevő székhelyén, telephelyén vagy egyéb szállítási címen kerül sor, a vevői kifogásról készült jegyzőkönyvet Szállító szerződött fuvarozó partnere (Express One Hungary Kft.) és Vevő írják alá.

A szállítólevélen a Vevő köteles feltüntetni - pontos dátum megjelölésével -, hogy   a vevői kifogásról jegyzőkönyv felvételére került sor, és ezt Vevő köteles aláírni. Amennyiben Vevő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az áru átvételekor felismert / felismerhető hibákért Szállító a felelősségét kizárja.

 

Vevő a kifogásával kapcsolatban rendelkezésére álló minden bizonyíték megismerését köteles Szállító részére lehetővé tenni.

Az utólagosan felmerülő mennyiségi, minőségi vagy egyéb hibával kapcsolatos kifogásokat, reklamációt Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles írásban közölni Szállítóval, de legkésőbb 3 munkanapon belül az átvételtől számítva.

 

 

7. Árak és fizetési feltételek

 

A szállító által alkalmazott árak ÁFA nélkül értendőek (nettó árak), amelyekre a számlázás során az érvényes előírások szerinti ÁFA összeget Szállító felszámítja.

A megrendelt áru, illetve a Vevő által esetlegesen megrendelt, kapcsolódó szolgáltatás/ok ellenértékének számlázása a vevői megrendelés Szállító általi visszaigazolásának időpontjában érvényes áron – listaár - kerül számlázásra.

A fizetést Szállító szabályszerűen kiállított számlájának kézhezvételét követően, a számlában feltüntetett fizetési módon és határidőben kell teljesíteni.

 

Számlareklamációt a számlában megjelölt fizetési határidő lejárta előtt, de legfeljebb a számla vevői kézhezvételét követő öt munkanapon belül fogad el Szállító, kizárólag írásban, a konkrét ok megjelölésével.

Helyesbítő számla kiállítása esetén annak fizetési határideje megegyezik az eredeti számla fizetési határidejével.

 

Vevő fizetési késedelme esetén a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig, a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – amennyiben a vételárat idegen pénznemben kell teljesíteni, az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat - nyolc százalékponttal növelt értékének megfelelő éves mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.

Vevő fizetési késedelme a fizetési határidő lejártát követő első naptári napon kezdődik és a teljes összegnek a Szállító bankszámláján történő jóváírása napjáig tart.

Vevői fizetési késedelem esetén Vevőt terheli a Szállító valamennyi jogos követelése érvényesítésével – behajtással – kapcsolatban felmerülő költség, beleértve az inkasszó, az akkreditív, váltó, bankgarancia, követelés-kezelés költségeit is.

 

Vevő több mint nyolc napos fizetési késedelme esetén a Szállító és a Vevő között esetlegesen érvényben lévő skontó, - vagy egyéb pénzügyi kedvezményről szóló megállapodás valamennyi, a Szállító és a Vevő közötti jövőbeni adásvétel vonatkozásában érvényét veszti.

 

 

8. Számlareklamációval kapcsolatos tudnivalók

 

Számla érvénytelenítése, új számla kiállítása, illetve számla helyesbítése:

Vevő érdekkörében felmerülő okból:

 • név, cím eltérés esetén számlakiállítást követő hónap 15.  napjáig térítés nélkül történik
 • számlakiállítást követő hónap 15. napja után történő visszajelzés esetén 1.500 + ÁFA/  bizonylat megfizetése ellenében történik

Számlakiállítást követő hónap utolsó napját követően nem áll módunkban a reklamációt befogadni.

 

Szállító érdekkörében felmerülő okból:

 • név, cím eltérés esetén számlakiállítást követő hónap 15. napja után is a számlát térítésmentesen javítjuk a [email protected] email címre küldött jelzést követően
 • jogos ár, mennyiség, cikk eltérés esetén a számlát térítés nélkül helyesbítjük 3 munkanapon belül az [email protected] email címre küldött jelzést követően

Szállító felé tévesen/jogosulatlanul jelzett ár, mennyiség, cikk eltérés esetén a reklamáció elutasításra kerül.

 

Helytelenül feltüntetett dátum eltérés esetén  - az adóelszámolás érdekében – kérjük a számlakiállítást követő hónap 15.-ei határidő pontos betartását.

Kiszállítással történő értékesítés esetén a teljesítés dátuma a szállítónál (Király-Szerszám Kft.) a raktárról vevő részére történő  kiadás, számlázás, szállítólevél kiállításának napja.

Számlareklamáció esetén a számla helyesbítése vagy a reklamáció elutasítás a vevő és szállító előzetes egyeztetésén alapul.

 

 

9. Vevői kedvezmények

 

A Szállító által nyújtott kedvezmények (árengedmények) az alábbiak:

 

A kedvezmények a listaár (lásd: 7. pont) alapján sávosan kerülnek meghatározásra. A kedvezményeket Szállító az adott hónapban megvalósult, kedvezménnyel csökkentett forgalom, valamint mindkét fél által aláírt kereskedelmi szerződés után, a lezárt hónapot követő hónap első napjától annak utolsó napjáig biztosítja a következők szerint:

 

Megvalósult forgalmi sáv (nettó)                                                          kedvezmény a listaárból

 

0 – 100.000.- Ft                                                                                     28 %

100.001 – 200.000.- Ft                                                                         30 %

200.001 – 300.000.- Ft                                                                         31 %

300.001 – 500.000.- Ft                                                                         32 %

500.001 – 700.000.- Ft                                                                         33 %

700.001 – 1.000.000.- Ft                                                                      34 %

1.000.001.- Ft -                                                                                      35 %

Sconto                                                                                                    2 %

                                                                                                                                                    

10. Tulajdonjog fenntartás

 

Szállító a tulajdonjogát a vevői megrendelésre leszállított, átvett áru tekintetében a vonatkozó számla teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

 

Késedelmes fizetés esetén Szállító jogosult - a szerződéstől való elállás hiányában is -  a tulajdonát képző áru visszaszolgáltatását kérni.

 

Abban az esetben, ha Vevő a szállítói számlát fizetési határidőben teljes egészében nem egyenlítette ki, de az árut már továbbértékesítette és ezen továbbértékesítésből származóan követelése áll fenn, úgy Vevő ezen követelését a Szállítóra köteles engedményezni.

Az engedményezésről Szállító és Vevő a 2013. évi V. törvény (Ptk) rendelkezéseinek megfelelő, írásbeli szerződést kötnek egymással. Vevő az engedményezésről köteles a kötelezettet (a Vevő által továbbértékesített áru vevőjét) írásban értesíteni.

Az engedményezés nem mentesíti Vevőt a Szállító azon esetleges kiadásai, költségei és kára megtérítése alól, amelyek nem merültek volna fel, nem keletkeztek volna, amennyiben az engedményezésre nem kerül sor.

 

 

 

11. Adatkezelés

 

Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy Király-Szerszám Kft. a Vevő és a Szállító között fennálló szerződéses jogviszonyhoz kapcsolódó vevői adatokat kezeli.

Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy Szállító a vevőivel szemben fennálló követelésállományáról – a követelések behajtása érdekében – a feleken (Vevő és Szállító) kívülálló harmadik személynek adatokat szolgáltat. Ezen adatok szükségszerűen tartalmazzák a fizetési késedelembe esett vevők előzőek szerinti adatait, ideértve az aktuális tartozások összegét is.

 

 

12. Szavatosság, jótállás

 

A mindenkor hatályos magyar polgári törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok alapján.

 

13. Vis maior

 

A vis maior olyan, „nagyobb erő”-t jelent, amely általános emberi mércével elháríthatatlan, ellenállhatatlan.

A vis maior tipikus esetei: természeti katasztrófák (földrengés, tűzvész, járvány, aszály, fagykár, árvíz, szélvihar, villámcsapás, stb.), bizonyos politikai-társadalmi események háború, forradalom, felkelés, szabotázs, stb.).

Vis maior – mint a szerződő felek (Vevő és Szállító) ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény – esetén a szerződő felek (Vevő és Szállító) a kártérítés alól mentesülnek.

 

Amennyiben a vis maior - mint előre nem látható, a Szállító által el nem hárítható esemény - Szállító érdekkörében merült fel, és amely a Szállító teljesítését lehetetlenné teszi, vagy aránytalanul megnehezíti, úgy Szállító jogosult a szerződéstől elállni, vagy a szerződés teljesítését átmeneti időre felfüggeszteni.

 

Ez az okirat a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságán 13-09-171444 cégjegyzékszámon bejegyzett Király-Szerszám Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság nagykereskedelmi üzletága tevékenységére vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza.

 

Ez a 2021. május 17. napjától érvényes és hatályos szöveg.

 

 

Király-Szerszám Kft.